Stora företag och institutioner Corporate Banking

Helår
Mkr201520142013201220112010200920082007
Räntenetto5 9505 9665 3974 3414 4254 4514 5274 0553 507
Provisionsnetto2 6333 1782 9862 3472 2482 1932 1281 3921 710
Nettoresultat av
finansiella transaktioner
-104-182-108-172-132-186-350-28236
Livförsäkringsintäkter netto000000000
Övriga intäkter netto44277535325555126189529474
Intäkter8 9219 7378 6286 7717 0926 7196 3945 6945 727
Personalkostnader-1 620-1 619-1 674-1 385-1 713-1 904
Övriga kostnader-1 099-1 181-1 122-963-778-634
Av- och nedskrivningar
av materiella och
immateriella tillgångar
-54-80-102-57-55-49
Kostnader-2 773-2 880-2 898-2 405-2 546-2 587
Resultat före kreditförluster3 9984 2123 8213 9893 1483 140
Kapitalvinster och -förluster
från materiella och
immateriella tillgångar
-1028-153
Kreditförluster-145-266-203-782-585-236
Rörelseresultat3 8523 9463 6463 2062 5682 907
K/I-tal0,410,410,430,380,450,45

Kvartal201520142013201220112010200920082007
MkrQ4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
Räntenetto1 4591 4931 4811 5171 4641 5521 5271 4231 4521 4181 2881 2391 1131 0991 0661 0631 1681 1531 0671 0371 1401 1481 0911 0721 1371 1711 0961 1231 2691 031884871918856884849
Provisionsnetto7095277636341 031596819732784931781490744449615539582549645472681571560381648456626398402395279316303347532528
Nettoresultat av
finansiella transaktioner
-35-29-433-120-58-3632-19-40-13-36-64-45-6-57-6117-52-36-66-27-57-36-59-86-71-134-207-12629223722-9-14
Livförsäkringsintäkter netto
Övriga intäkter netto2308869558963147886186774-141085710421618912125143384139-2231522838667502617012314734
Intäkter2 3632 0792 2702 2092 4642 7212 3572 1952 3032 4952 1331 6971 7791 6111 7321 6491 9051 9081 7811 4981 8981 7301 6351 4561 7041 5721 7031 4151 8501 3671 2421 2351 4281 3481 5541 397
Personalkostnader-415-388-403-414-358-410-407-444-467-349-456-402-197-301-448-439-420-384-482-427-464-421-518-501
Övriga kostnader-267-262-272-298-320-273-293-295-251-261-307-303-256-227-248-232-188-179-213-198-121-188-165-160
Av- och nedskrivningar
av materiella och
immateriella tillgångar
-15-13-13-13-24-18-16-22-51-16-18-17-20-12-13-12-16-13-13-13-14-12-9-14
Kostnader-697-663-688-725-702-701-716-761-769-626-781-722-473-540-709-683-624-576-708-638-599-621-692-675
Resultat före kreditförluster1 0829481 0449241 2031 2071 0657371 1291 1048547341 2311 0329947321 226791534597829727862722
Kapitalvinster och -förluster
från materiella och
immateriella tillgångar
-1-1-1229-1-11421
Kreditförluster-8-15-38-84-100-52-61-53-97-3729-98-138-94-375-175-396-174-8-7-697-87-87
Rörelseresultat1 0749331 0058401 1021 1551 0036861 0611 0668836361 092938619557830618526594762735775635
K/I-tal0,390,410,400,440,370,370,400,510,410,360,480,500,280,340,420,480,340,420,570,520,420,460,450,48