Kort

Helår
Mkr201220112010200920082007
Räntenetto1 044917982994505317
Provisionsnetto1 6641 6851 6821 7631 9551 928
Nettoresultat av
finansiella transaktioner
0000017
Livförsäkringsintäkter netto000000
Övriga intäkter netto836971703859
Intäkter2 7912 6712 7352 8272 4982 321
Personalkostnader-722-707-758-723-679
Övriga kostnader-724-708-659-622-600-611
Av- och nedskrivningar
av materiella och
immateriella tillgångar
-21-25-35-45-40-34
Kostnader-1 467-1 440-1 452-667-1 363-1 324
Resultat före kreditförluster1 3241 2311 2832 1601 135997
Kapitalvinster och -förluster
från materiella och
immateriella tillgångar
00-101
Kreditförluster-201-220-318-445-401-134
Rörelseresultat1 1231 0119641 715734864
K/I-tal0,530,540,530,240,550,57

Kvartal201220112010200920082007
MkrQ4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
Räntenetto2662662682442342352222262362442492532612632502201411321429066857789
Provisionsnetto434412431387474403416392444403438397468429451415510468508469543462487436
Nettoresultat av
finansiella transaktioner
00017
Livförsäkringsintäkter netto0
Övriga intäkter netto25172417241230322181615201811211341382312168
Intäkter725695723648732650668621702665703665749710712656664604663567649559580533
Personalkostnader-180-180-182-180-176-171-182-178-175-195-192-196-148-181-187-187-187-170-187-179-171-165-173-170
Övriga kostnader-188-165-190-181-185-169-178-176-171-154-182-152-146-151-168-157-162-150-150-138-170-141-155-145
Av- och nedskrivningar
av materiella och
immateriella tillgångar
-3-8-5-5-6-6-6-7-8-8-9-10-11-11-12-11-10-10-10-10-9-9-8-8
Kostnader-371-353-377-366-367-346-366-361-354-357-383-358-305-343-367-355-359-330-347-327-350-315-336-323
Resultat före kreditförluster354342346282365304302260348308320307444367345301305274316240299244244210
Kapitalvinster och -förluster
från materiella och
immateriella tillgångar
0-11
Kreditförluster-54-45-49-53-73-48-44-55-73-51-84-110-104-107-124-110-144-94-112-51-49-19-35-31
Rörelseresultat300297297229292256258205275256236197340260221191161180204189251225209179
K/I-tal0,510,510,520,560,500,530,550,580,500,540,540,540,410,480,520,540,540,550,520,580,540,560,580,61