Kontorsrörelsen Sverige

Helår
Mkr201220112010200920082007
Räntenetto6 0745 1464 0254 4294 7264 106
Provisionsnetto1 9632 0731 5211 4701 4901 746
Nettoresultat av
finansiella transaktioner
339302273293250303
Livförsäkringsintäkter netto000000
Övriga intäkter netto185218171841
Intäkter8 3947 5735 8376 2096 4846 196
Personalkostnader-2 302-2 244-1 892-1 852-1 774-1 606
Övriga kostnader-2 548-2 938-2 701-2 042-2 107-2 093
Av- och nedskrivningar
av materiella och
immateriella tillgångar
-63-54-49-48-35-21
Kostnader-4 913-5 236-4 642-3 942-3 916-3 720
Resultat före kreditförluster3 4812 3371 1952 2672 5682 476
Kapitalvinster och -förluster
från materiella och
immateriella tillgångar
0000
Kreditförluster-251-220-243-394-190-64
Rörelseresultat3 2302 1179521 8732 3782 412
K/I-tal0,590,690,800,630,600,60

Kvartal201220112010200920082007
MkrQ4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
Räntenetto1 5571 5301 5231 4641 3861 3131 2681 1791 0951 0199629491 0171 0681 1091 2351 2731 2331 1351 0851 0761 0181 0051 007
Provisionsnetto523471479490504498532539396363378384393351357369384349364393460409415462
Nettoresultat av
finansiella transaktioner
8579967981748364745876658457807274496958105657756
Livförsäkringsintäkter netto000
Övriga intäkter netto45545626155454454445-110971312
Intäkter2 1692 0852 1032 0371 9761 8911 9091 7971 5701 4441 4211 4021 4981 4811 5501 6801 7351 6361 5671 5461 6501 4991 5101 537
Personalkostnader-551-575-595-581-566-550-569-559-472-491-468-461-428-445-489-490-435-443-447-449-403-410-403-390
Övriga kostnader-664-623-699-562-725-719-775-719-756-640-681-624-523-489-546-484-565-494-537-511-553,5-494,5-526,5-518,5
Av- och nedskrivningar
av materiella och
immateriella tillgångar
-16-16-16-15-14-14-13-13-14-12-12-11-11-12-16-9-17-11-4-3-3-3-13-2
Kostnader-1 231-1 214-1 310-1 158-1 305-1 283-1 357-1 291-1 242-1 143-1 161-1 096-962-946-1 051-983-1 017-948-988-963-959,5-907,5-942,5-910,5
Resultat före kreditförluster938871793879671608552506328301260306536535499697718688579583690,5591,5567,5626,5
Kapitalvinster och -förluster
från materiella och
immateriella tillgångar
0000-11
Kreditförluster-65-54-83-49-106-63-9-42-70-5-63-105-118-91-90-95-105-53-23-92-22-19-25
Rörelseresultat873817710830565545542465258296197201418444409602613635556574692,5569,5548,5601,5
K/I-tal0,570,580,620,570,660,680,710,720,790,790,820,780,640,640,680,590,590,580,630,620,580,580,580,59