Kapitalförvaltning

Helår
Mkr201520142013201220112010200920082007
Räntenetto558685675667635485598892843
Provisionsnetto4 2403 8843 3323 2443 5893 7522 9553 6804 077
Nettoresultat av
finansiella transaktioner
197152154978789766779
Livförsäkringsintäkter netto0000
Övriga intäkter netto461937130758175086
Intäkter5 0414 9144 2324 0384 3184 3843 6464 6895 085
Personalkostnader-1 245-1 216-1 214-1 322-1 388-1 298-1 211-1 427-1 340
Övriga kostnader-1 265-1 382-1 351-1 379-1 501-1 528-1 178-1 132-1 040
Av- och nedskrivningar
av materiella och
immateriella tillgångar
-85-39-42-43-49-84-116-101-60
Kostnader-2 595-2 637-2 607-2 744-2 938-2 910-2 505-2 660-2 440
Resultat före kreditförluster2 4462 2771 6251 2941 3801 4741 1412 0292 645
Kapitalvinster och -förluster
från materiella och
immateriella tillgångar
029-1
Kreditförluster-19-15-5-93-28-18-7
Rörelseresultat2 4462 2581 6101 2891 3711 4771 1422 0112 637
K/I-tal0,510,540,620,680,680,660,690,570,48
Allokerat kapital, miljarder kronor9,508,578,315,975,015,276,606,605,50
Räntabilitet, %19,8020,3014,9215,9919,718737515022,547799696521,938181818221,938181818234,5207272727

Kvartal201520142013201220112010200920082007
MkrQ4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
Räntenetto133140137148146162194183164174180157158160179170167166159143136118120111116133160189213237200242245214198186
Provisionsnetto1 0018901 0601 2891 1979438958499277528328219267338207659728158379651 1158309398688537307136591 1187848209589799881 0861 024
Nettoresultat av
finansiella transaktioner
4037685229274551501452383130152117332215301724182317162026147204631614
Livförsäkringsintäkter netto0000
Övriga intäkter netto2-23793126577816023-73220-212624747301311132794013276
Intäkter1 1761 0651 3021 4981 3751 2581 1911 0901 1499411 1241 0181 1189161 0469581 1569931 0441 1251 2859721 1309979958809028691 3681 0381 0541 2291 3101 2181 3271 230
Personalkostnader-284-298-323-340-330-274-305-307-299-301-297-317-331-339-337-315-349-314-361-364-344-306-339-309-245-297-333-336-347-331-366-383-355-325-314-346
Övriga kostnader-302-306-324-333-388-344-318-332-397-304-349-301-328-333-295-423-383-356-390-372-422-368-388-350-315-276-297-290-325-249-270-288-289-255-243-253
Av- och nedskrivningar
av materiella och
immateriella tillgångar
-6-66-4-9-8-12-9-10-14-9-9-10-11-10-11-11-18-10-9-12-23-20-21-20-25-29-32-30-29-25-23-24-14-12-21-13
Kostnader-592-670-651-682-726-630-632-649-710-614-655-628-670-682-643-749-750-680-760-748-789-694-748-679-585-602-662-656-701-605-659-695-658-592-578-612
Resultat före kreditförluster584395651816649628559441439327469390448234403209406313284377496278382318410278240213667433395534652626749618
Kapitalvinster och -förluster
från materiella och
immateriella tillgångar
000029-1
Kreditförluster-11-2-17-9-6-11-6001-2-60-17-1-2-1-8-13-7-1522-2510-8-5-4
Rörelseresultat584395650817647611559441430321468391442234403210404307284376503277380317402278256206652433417509662618743614
K/I-tal0,500,630,500,460,530,500,530,600,620,650,580,620,600,740,610,780,650,680,730,660,610,710,660,680,590,680,730,750,510,580,630,570,500,490,440,50
Allokerat kapital, miljarder kronor9,089,409,679,908,488,408,399,028,168,378,32028152258,45,85,806,106,185,065,024,905,045,285,245,245,205,505,505,505,506,606,606,606,605,505,505,505,50
Räntabilitet, %19,8512,9420,7025,5023,5022,4120,5015,0616,2317,3217,3214,3022,5311,9816,2413,3523,0117,7116,5921,5227,4315,2420,9017,5621,0514,5613,410,010,030,020,020,020,030,0338,9132,15