Baltikum Litauen

Helår
Mkr20152014201320122011201020092008
Räntenetto7318257196947677349601 592
Provisionsnetto468487461426399443457418
Nettoresultat av
finansiella transaktioner
16320822820818223728670
Livförsäkringsintäkter netto000000
Övriga intäkter netto-3-3-40-8291836
Intäkter1 3591 5171 4041 3281 3401 4431 7212 116
Personalkostnader-283-266-243-268-274-271-359-319
Övriga kostnader-412-408-444-527-529-505-566-505
Av- och nedskrivningar
av materiella och
immateriella tillgångar
-43-44-42-220-84-243-1 257-33
Kostnader-738-718-729-1 015-887-1 019-2 182-857
Resultat före kreditförluster621799675313453424-4611 259
Kapitalvinster och -förluster
från materiella och
immateriella tillgångar
150000-17
Kreditförluster-46-52-140-63867-426-5 245-709
Rörelseresultat5767525352501 320-2-5 723550
K/I-tal0,540,470,520,760,660,711,270,41

Kvartal20152014201320122011201020092008
MkrQ4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
Räntenetto180189179183202218205200186197174162166168178182200196189182193171175195206207257290399400381412
Provisionsnetto1221201181081251241221161211171121111161101049610610297941091211159811210512411610710911092
Nettoresultat av
finansiella transaktioner
3229366655595341884853395153614349504538323191836772588920181616
Livförsäkringsintäkter netto
Övriga intäkter netto-1-1-1-1-1-1-10-2-2-2-14-15-3-8-21254-16570141066
Intäkter334337332356382400379356395362337310331330347320360345323312335348385375391389446495540537513526
Personalkostnader-74-73-68-68-72-67-66-61-65-61-59-58-67-63-69-69-78-66-72-58-57-68-73-73-70-81-97-111-62-89-88-80
Övriga kostnader-98-106-107-101-130-102-71-105-130-106-105-103-181-121-112-113-169-126-117-117-120-134-132-119-155-125-157-129-143-127-121-114
Av- och nedskrivningar
av materiella och
immateriella tillgångar
-10-11-11-11-11-11-11-11-11-10-10-11-165-17-18-20-21-21-21-21-218-8-8-9-7-4-1 235-11-9-8-8-8
Kostnader-182-190-186-180-213-180-148-177-206-177-174-172-413-201-199-202-268-213-210-196-395-210-213-201-232-210-1 489-251-214-224-217-202
Resultat före kreditförluster152147146176169220231179189185163138-8212914811892132113116-60138172174159179-1 043244326313296324
Kapitalvinster och -förluster
från materiella och
immateriella tillgångar
150000000-162-520
Kreditförluster-28-6-10-2-36-728-37-916-20-35-4520-38886401372298154-173-705-1 701-1 488-1 270-786-524-134-34-17
Rörelseresultat12414113717413821325914298191143103-127149110118100218514488238292-1-531-1 558-1 307-2 318-540-198179262307
K/I-tal0,540,560,560,510,560,450,390,500,520,490,520,551,250,610,570,630,740,620,650,631,180,600,550,540,590,543,340,510,400,420,420,38