Baltikum Lettland

Helår
Mkr20152014201320122011201020092008
Räntenetto5524656025816466038011 023
Provisionsnetto261168226217207214246202
Nettoresultat av
finansiella transaktioner
273816714912111032139
Livförsäkringsintäkter netto000000
Övriga intäkter netto521-414-13709
Intäkter8928919919619619341 3681 273
Personalkostnader-202-208-196-201-201-206-237-208
Övriga kostnader-257-269-256-260-263-316-395-383
Av- och nedskrivningar
av materiella och
immateriella tillgångar
-8-15-26-18-23-33-443-33
Kostnader-467-492-478-479-487-555-1 075-624
Resultat före kreditförluster425399513482474379293649
Kapitalvinster och -förluster
från materiella och
immateriella tillgångar
0000-5-6-1
Kreditförluster-118-180-297-305394-360-3 128-492
Rörelseresultat30721921617786313-2 836157
K/I-tal0,520,550,480,500,510,590,790,49

Kvartal20152014201320122011201020092008
MkrQ4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
Räntenetto126138143145150156156153163149153137144145141151176170152148149145154155142209213237269240241273
Provisionsnetto7366635962605751595757535654565151486048525455535663626560494944
Nettoresultat av
finansiella transaktioner
7749791019663635303234325135262931332826232695128721210710
Livförsäkringsintäkter netto
Övriga intäkter netto028241-31-1-11014-1-10-1-1-121137-4-2-16120
Intäkter206239234213219225223224285243244219242234233252252243240226236228236234231363401373347300299327
Personalkostnader-53-47-51-51-59-48-52-49-55-47-48-46-54-47-51-49-64-51-53-33-62-48-47-49-52-54-62-69-57-47-54-50
Övriga kostnader-63-64-63-67-68-64-76-61-63-66-64-63-68-56-72-64-76-70-64-53-99-70-67-80-99-90-100-106-96-93-102-92
Av- och nedskrivningar
av materiella och
immateriella tillgångar
-1-2-3-2-4-4-3-4-16-2-4-4-4-4-5-5-5-6-6-6-10-7-8-8-9-9-415-10-9-8-8-8
Kostnader-117-113-117-120-131-116-131-114-134-115-116-113-126-107-128-118-145-127-123-92-171-125-122-137-160-153-577-185-162-148-164-150
Resultat före kreditförluster89126117938810992110151128128106116127105134107116117134651031149771210-176188185152135177
Kapitalvinster och -förluster
från materiella och
immateriella tillgångar
00-1-4-5-1-1
Kreditförluster-32-39-31-16-83-20-27-50-80-60-66-91-108-70-71-56252157183275109-170-574-586-941-917-684-250-159-46-37
Rörelseresultat578786775896560716862158573478108168270317335212-57-477-516-731-1 093-496-65-789140
K/I-tal0,570,470,500,560,600,520,590,510,470,470,480,520,520,460,550,470,580,520,510,410,720,550,520,590,690,421,440,500,470,490,550,46