Baltikum Estland

Helår
Mkr20152014201320122011201020092008
Räntenetto737787694720769590931939
Provisionsnetto386349297275282307339329
Nettoresultat av
finansiella transaktioner
50425464625212639
Livförsäkringsintäkter netto000000
Övriga intäkter netto921035203388
Intäkter1 1821 1801 0551 0621 1189691 4291 395
Personalkostnader-229-214-195-198-213-240-249-216
Övriga kostnader-289-277-280-280-320-348-487-340
Av- och nedskrivningar
av materiella och
immateriella tillgångar
-10-11-16-12-13-17-694-20
Kostnader-528-502-491-490-546-605-1 430-576
Resultat före kreditförluster654678564572572364-1819
Kapitalvinster och -förluster
från materiella och
immateriella tillgångar
0000001
Kreditförluster36153217224-87-1 194-507
Rörelseresultat690693596589796277-1 194312
K/I-tal0,450,430,470,460,490,621,000,41

Kvartal20152014201320122011201020092008
MkrQ4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
Räntenetto169189187192197203202185187185165157156175194195204202156151153139142156203230242256254250224211
Provisionsnetto9798959696918379817673677369696466688366747680778285898375789086
Nettoresultat av
finansiella transaktioner
1511141011791581323101615161721161412-6925243636272713989
Livförsäkringsintäkter netto
Övriga intäkter netto7111110217-231102121124345-6-126222613
Intäkter288299296299304302294280276276262241243262280277291288254231232226251260366345346372364339383309
Personalkostnader-57-58-57-57-57-55-53-49-52-49-46-48-48-48-51-51-45-57-59-52-41-58-59-82-30-67-68-84-54-55-51-56
Övriga kostnader-72-71-74-72-67-65-77-68-74-68-69-69-66-70-70-74-78-82-82-78-70-85-87-106-211-91-88-97-91-81-93-75
Av- och nedskrivningar
av materiella och
immateriella tillgångar
-2-3-3-2-3-3-2-3-7-3-3-3-3-3-3-3-4-3-3-3-5-4-4-4-7-2-680-5-5-5-5-5
Kostnader-131-132-134-131-127-123-132-120-133-120-118-120-117-121-124-128-127-142-144-133-116-147-150-192-248-160-836-186-150-141-149-136
Resultat före kreditförluster1571671621681771791621601431561441211261411561491641461391231167910168118185-490186214198234173
Kapitalvinster och -förluster
från materiella och
immateriella tillgångar
00000001
Kreditförluster21-11-12716-12-5168-128284-2013222631221716210-108-151-297-211-454-232-79-60-202-166
Rörelseresultat17815616119519316715717615114415214913012115718118620926114027889-7-83-179-25-944-46135138327
K/I-tal0,450,440,450,440,420,410,450,430,480,430,450,500,480,460,440,460,440,490,570,580,500,650,600,740,680,462,420,500,410,420,390,44