Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Finansiell statistik, divisioner

Den 1 oktober 2009 publicerade SEB en omarbetning av den finansiella rapporteringsstrukturen för 2008-2009. Omräkningen gjordes med anledning av bildandet av den nya division Baltikum, som meddelades i kvartalsrapporten för januari - juni 2009. Den finansiella rapporteringen för den nya divisionen började 1 juli 2009. SEB har samlat kontorsrörelsen och alla lån i Estland, Lettland och Litauen i en separat baltisk division. SEB har nu fem divisioner:

  • Stora företag & Institutioner - investment banking och andra tjänster riktade till stora och medelstora företag samt finansiella institutioner.
  • Kontorsrörelsen - tjänster riktade mot mindre och medelstora företag samt privatpersoner i Sverige och Tyskland samt kortverksamhet
  • Kapitalförvaltning - fond- och kapitalförvaltning samt private banking
  • Liv - koncernens livförsäkrings- och pensionsverksamhet.
  • Baltikum - tjänster riktade mot mindre och medelstora företag i Estland, Lettland och Litauen.

I högermenyn kan du ladda ner en Excelfil med bryggor för balans- och resultaträkning och för eget kapital som de tidigare rapporterats och sedan omformulerats enligt IFRS (på engelska) (2005-04-30)

Stora Företag & Institutioner

Denna division har globalt ansvar inom SEB för produkter avsedda för stora och medelstora företag samt för finansiella institutioner. Divisionen ansvarar också för SEB's nät av strategiska lokaliseringar i världens större finanscentra.
Framöver kommer divisionen att göra målinriktade investeringar i produkter och personal i syfte att fortsätta den lönsamma tillväxten på divisionens huvudmarknader i Norden, Baltikum, Tyskland och Polen. Möjligheterna att sälja fler produkter till befintliga kunder och öka marknadsandelarna på SEB:s huvudmarknader utanför Sverige är mycket goda, inte minst med hjälp av ökade aktiviteter riktade till medelstora företag och finansiella institutioner. Detta skall uppnås med hjälp av divisionens beprövade strategi, det vill säga investeringar i tillväxtprodukter och värdeskapande finansiella lösningar.

Stora företag och institutioner

Stora företag och institutioner TCM

Stora företag och institutioner Corporate Banking

Stora företag och institutioner GTS

Kontorsrörelsen

Den nya divisionen omfattar SEB:s kontorsrörelse i Sverige och Tyskland, samt koncernens kortverksamhet. Tillväxtmöjligheten ligger i att växa på marknaden för små och medelstora företag i Sverige, att säkerställa en vändning i den tyska kontorsrörelsen, samt att ytterligare expandera SEB:s kortverksamhet.
Satsningen på det nya produktsortiment som SEB lanserat för att erbjuda större enkelhet, klarhet och tillgänglighet - det så kallade "Enkla-sortimentet - fortsätter.

Kontorsrörelsen

Kontorsrörelsen Sverige

Kort

Kapitalförvaltning

Denna division omfattar den tidigare division SEB Asset Management och affärsområdet Private Banking inom förutvarande division Nordic Retail & Private Banking.
Framöver är divisionens ambition att erbjuda utökad rådgivningsservice, fler alternativa produkter och snabbare introduktion av nya produkter på marknaden. SEB har en stark marknadsposition inom kapitalförvaltning i Sverige. Med denna ställning och kunskap som grund skall divisionen nu växa utanför Sverige, främst i övriga Norden, och Tyskland. Målet är att bli den ledande kapitalförvaltaren i norra Europa.

Kapitalförvaltning

Liv

Denna division ansvarar för all livförsäkringsverksamhet inom SEB och omfattar SEB Trygg Liv (Sverige), SEB Pension (Danmark) och SEB Life & Pension International. Affärsidén är att erbjuda kunderna trygghet i varje skede av livet med hjälp av olika försäkringslösningar.

Tillväxtmöjligheterna finns inom företagsbetald försäkring och välfärdsområdet i Sverige och Danmark, en bibehållen ledarposition i Sverige och en fortsatt övergång till fondförsäkringar i Danmark. Att uppnå och behålla en ledande ställning på de växande livförsäkringsmarknaderna i de baltiska länderna samt att växa på de nya marknaderna i östra Europa är också viktiga mål för divisionen.

Liv

Baltikum

Denna division omfattar all bankverksamhet riktad mot mindre och medelstora företag samt privatpersoner i Estland, Lettland och Litauen. Även SEB:s private banking-verksamhet i Baltikum ingår i den nya divisionen.

Baltikum

Baltikum Estland

Baltikum Lettland

Baltikum Litauen