Övrigt och och elimineringar

Helår
Mkr201620152014
Räntenetto-636670645
Provisionsnetto-11141-15
Nettoresultat av finansiella transaktioner493-611-661
Övriga intäkter netto9452933 342
Intäkter6913933 311
Personalkostnader-4 846-4 760-4 260
Övriga kostnader4 1014 2273 581
Av- och nedskrivningar av tillgångar-6 176-641-764
Kostnader-6 921-1 174-1 443
Resultat före kreditförluster-6 230-7811 868
Kapitalvinster och -förluster från materiella och immateriella tillgångar62-1
Kreditförluster23-1
Rörelseresultat-6 222-7761 866

Kvartal2017201620152014
MkrQ3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
Räntenetto115-76-191-306-29-175-1266447233326351394-13333
Provisionsnetto-7-2-4-60-24-85588-2864-3-8065-55
Nettoresultat av finansiella transaktioner17913157118625477-24-117-214-83-197-285-141-141-94
Övriga intäkter netto1381349711198626110310-142-61311 8791 40271-10
Intäkter424187474-6929944318265-3372082571 8651 720-208-66
Personalkostnader-1 066-1 211-1 155-1 274-1 161-1 147-1 264-1 139-1 236-1 304-1 081-979-1 057-1 100-1 124
Övriga kostnader9621 0239809689991 0431 0919661 1551 182924789881933978
Av- och nedskrivningar av tillgångar-273-144-138-146-149-128-5 753-150-136-189-166-249-227-150-138
Kostnader-377-331-313-452-311-232-5 926-323-217-311-323-439-403-317-284
Resultat före kreditförluster46-145160-521-12211-5 908-58-554-103-661 4261 317-525-350
Kapitalvinster och -förluster från materiella och immateriella tillgångar12-2510-121-21
Kreditförluster12030-1131-29-1-11
Rörelseresultat48-143160-516-8211-5 909-58-521-131-661 4231 318-526-349