Övrigt och och elimineringar

Helår
Mkr2017201620152014
Räntenetto124-636670645
Provisionsnetto-27-11141-15
Nettoresultat av finansiella transaktioner1 068493-611-661
Övriga intäkter netto4444252933 342
Intäkter1 6091713933 311
Personalkostnader-4 581-4 846-4 760-4 260
Övriga kostnader3 8994 1014 2273 581
Av- och nedskrivningar av tillgångar-734-649-641-764
Kostnader-1 416-1 394-1 174-1 443
Resultat före kreditförluster193-1 223-7811 868
Kapitalvinster och -förluster från materiella och immateriella tillgångar162-1
Förväntade kreditförluster, netto
Kreditförluster423-1
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster198-1 215-7761 866
Jämförelsestörande poster-1 896-5 007
Rörelseresultat-1 698-6 222-7761 866

Kvartal20182017201620152014
MkrQ3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
Räntenetto-36160330276115-76-191-306-29-175-1266447233326351394-13333
Provisionsnetto55-292-13-7-2-4-60-24-85588-2864-3-8065-55
Nettoresultat av finansiella transaktioner3633255818717913157118625477-24-117-214-83-197-285-141-141-94
Övriga intäkter netto73-6790751381349711198106110310-142-61311 8791 40271-10
Intäkter456390480525424187474-69299-7718265-3372082571 8651 720-208-66
Personalkostnader-1 190-1 234-1 175-1 149-1 066-1 211-1 155-1 274-1 161-1 147-1 264-1 139-1 236-1 304-1 081-979-1 057-1 100-1 124
Övriga kostnader9399229219349621 0239809689991 0439999661 1551 182924789881933978
Av- och nedskrivningar av tillgångar-136-134-133-179-273-144-138-146-149-128-134-150-136-189-166-249-227-150-138
Kostnader-386-446-387-394-377-331-313-452-311-232-399-323-217-311-323-439-403-317-284
Resultat före kreditförluster69-569313146-145160-521-12-309-381-58-554-103-661 4261 317-525-350
Kapitalvinster och -förluster från materiella och immateriella tillgångar12-25100-121-21
Förväntade kreditförluster, netto418
Kreditförluster11203-1131-29-1-11
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster74-5610113248-143160-516-8-309-382-58-521-131-661 4231 318-526-349
Jämförelsestörande poster4 506-1 896520-5 527
Rörelseresultat744 450101-1 76448-143160-516-8211-5 909-58-521-131-661 4231 318-526-349