Liv & Investment Management

Helår
Mkr2017201620152014
Räntenetto-90-60-43-51
Provisionsnetto4 5194 0594 6003 931
Nettoresultat av finansiella transaktioner1 6741 7641 3391 565
Övriga intäkter netto17-1785117
Intäkter6 1205 7465 9815 562
Personalkostnader-1 561-1 560-1 669-1 648
Övriga kostnader-963-984-1 144-1 126
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar-37-45-58-72
Kostnader-2 561-2 589-2 871-2 846
Resultat före kreditförluster3 5583 1573 1102 716
Kapitalvinster och -förluster från materiella och immateriella tillgångar
Kreditförluster
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster3 5583 1573 1102 716
Jämförelsestörande poster0
Rörelseresultat3 5583 1573 1102 716
K/I-tal0,420,450,480,51
Allokerat kapital, miljarder kronor11,011,68,78,3
Räntabilitet efter skatt, % 27,823,530,327,9

Kvartal2017201620152014
MkrQ4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
Räntenetto-24-24-23-19-17-14-15-14-12-11-9-11-16-12-11-12
Provisionsnetto1 3061 0531 1161 0431 2299829319171 0581 0421 1711 3291 0891 049934859
Nettoresultat av finansiella transaktioner404481425364484441472367449218227445434354401376
Övriga intäkter netto50-214-821136182313351431232340
Intäkter1 6911 5091 5171 4031 6141 4201 4241 2881 5181 2621 4241 7771 5381 4141 3471 263
Personalkostnader-402-383-394-382-415-367-404-374-372-423-413-461-424-404-427-393
Övriga kostnader-264-243-235-220-243-251-258-232-318-275-273-278-329-276-281-240
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar-10-10-9-9-10-11-11-13-13-14-15-16-18-20-17-17
Kostnader-676-636-639-611-668-629-673-619-703-712-701-755-771-700-725-650
Resultat före kreditförluster1 0148748787929467917516698155507231 022767714622613
Kapitalvinster och -förluster från materiella och immateriella tillgångar00
Kreditförluster0
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster1 014,40101540908748787929467917516698155507231 022767714622613
Jämförelsestörande poster0
Rörelseresultat1 0148748787929467917516698155507231 022767714622613
K/I-tal0,400,420,420,440,410,440,470,480,460,560,490,420,500,500,540,51
Allokerat kapital, miljarder kronor11,1011,0011,0111,0411,7111,7311,6011,538,708,708,708,708,308,308,308,30
Räntabilitet efter skatt, % 31,5427,4027,4424,6827,9523,3422,4020,0731,7021,3028,2039,7031,6029,4025,6025,20