Liv

Helår
Mkr2020201920182017201620152014
Räntenetto-31-16-28-65-60-43-51
Provisionsnetto2 4542 5312 6552 6864 0594 6003 931
Nettoresultat av finansiella transaktioner6607119531 6441 7641 3391 565
Övriga intäkter netto577-815-1785117
Intäkter3 0883 3043 5724 2795 7465 9815 562
Personalkostnader-867-860-1 017-1 218-1 560-1 669-1 648
Övriga kostnader-733-706-615-591-984-1 144-1 126
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar-21-21-20-29-45-58-72
Kostnader-1 621-1 587-1 653-1 838-2 589-2 871-2 846
Resultat före kreditförluster1 4671 7161 9202 4413 1573 1102 716
Kapitalvinster och -förluster från materiella och immateriella tillgångar
Förväntade kreditförluster, netto1-1-2
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster1 4681 7151 9172 4413 1573 1102 716
Jämförelsestörande poster0
Rörelseresultat1 4681 7151 9172 4413 1573 1102 716
K/I-tal0,520,480,460,430,450,480,51
Allokerat kapital, miljarder kronor5,35,45,811,68,78,3
Räntabilitet efter skatt, % 25,529,429,423,530,327,9

Kvartal20212020201920182017201620152014
MkrQ1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
Räntenetto-7-8-8-8-8-5-5-3-3-7-7-7-7-18-18-17-13-17-14-15-14-12-11-9-11-16-12-11-12
Provisionsnetto6656396185936056486476356006076907056537046766746331 2299829319171 0581 0421 1711 3291 0891 049934859
Nettoresultat av finansiella transaktioner262296247235-118207152199154118195328313386479421359484441472367449218227445434354401376
Övriga intäkter netto2326-51514-251-8-11-11240011-821136182313351431232340
Intäkter9229308588254758668088298017108661 0259711 0761 1371 0779891 6141 4201 4241 2881 5181 2621 4241 7771 5381 4141 3471 263
Personalkostnader-226-225-205-216-220-221-215-206-218-210-219-271-317-307-300-306-305-415-367-404-374-372-423-413-461-424-404-427-393
Övriga kostnader-168-181-185-183-184-183-172-178-172-177-148-152-138-161-154-150-127-243-251-258-232-318-275-273-278-329-276-281-240
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar-5-5-5-5-6-5-5-5-5-4-4-6-7-7-8-7-7-10-11-11-13-13-14-15-16-18-20-17-17
Kostnader-400-411-394-405-410-410-393-390-395-392-371-428-462-475-461-463-438-668-629-673-619-703-712-701-755-771-700-725-650
Resultat före kreditförluster523519463420644564154394063194965975096016756145519467917516698155507231 022767714622613
Kapitalvinster och -förluster från materiella och immateriella tillgångar00000
Förväntade kreditförluster, netto1-1-1-1-10
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster52351946442064456415438406318495596508601675614551,04641093049467917516698155507231 022767714622613
Jämförelsestörande poster0
Rörelseresultat523519464420644564154384063184955965086016756145519467917516698155507231 022767714622613
K/I-tal0,430,440,460,490,860,470,490,470,490,550,430,420,480,440,410,430,440,410,440,470,480,460,560,490,420,500,500,540,51
Allokerat kapital, miljarder kronor5,45,45,35,35,55,45,45,45,45,45,46,26,18,98,811,08,811,711,711,611,58,78,78,78,78,38,38,38,3
Räntabilitet efter skatt, % 35,935,832,829,74,431,228,530,227,820,131,432,928,723,226,427,421,527,923,322,420,131,721,328,239,731,629,425,625,2