Investment Management & koncernfunktioner

Helår
Mkr2020201920182017
Räntenetto-1 165-37850950
Provisionsnetto2 6572 3922 3931 845
Nettoresultat av finansiella transaktioner6841 6051 0261 005
Övriga intäkter netto12055491452
Intäkter2 2954 1734 0183 350
Personalkostnader-5 562-5 294-4 982-4 958
Övriga kostnader5 1854 4653 1783 613
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar-1 717-1 475-549-742
Kostnader-2 094-2 304-2 353-2 087
Resultat före kreditförluster2021 8691 6651 263
Kapitalvinster och -förluster från materiella och immateriella tillgångar-9-1-21
Förväntade kreditförluster, netto-4-22254
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster1891 8461 6891 268
Jämförelsestörande poster-1 0004 506-1 896
Rörelseresultat-8111 8466 195-628
K/I-tal0,910,550,590,62
Allokerat kapital, miljarder kronor
Räntabilitet efter skatt, %

Kvartal2020201920182017
MkrQ4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
Räntenetto-242-353-294-276-1191-85-373-2214125643225896-92-212
Provisionsnetto749667634607659588617528744594531523619402431392
Nettoresultat av finansiella transaktioner129201705-35293610716939331836331529162165120558
Övriga intäkter netto-29643823091074594-1276-649171140135105
Intäkter6085791 048611 8928937476418311 0751 0381 0751 110803593843
Personalkostnader-1 488-1 339-1 457-1 278-1 355-1 299-1 328-1 312-1 075-1 284-1 352-1 271-1 253-1 157-1 307-1 241
Övriga kostnader1 4581 2431 3351 1501 2121 0661 1671 020974780694730857876959920
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar-413-414-511-379-427-328-365-356-141-136-136-135-181-276-145-140
Kostnader-444-510-633-507-570-561-526-647-243-640-795-675-577-556-493-461
Resultat före kreditförluster16469416-4461 322332222-6588435243400533248100382
Kapitalvinster och -förluster från materiella och immateriella tillgångar-6-3-1-2012-2
Förväntade kreditförluster, netto-19-110-9-2211-2634-15112
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster13964422-4361 311310233-8586441277385534250102382
Jämförelsestörande poster-1 0004 506-1 896,222
Rörelseresultat13964-578-4361 311310233-85864414 783385-1 362250102382