Investment Management

Helår
Mkr20182017
Räntenetto50950
Provisionsnetto2 3931 845
Nettoresultat av finansiella transaktioner1 0261 005
Övriga intäkter netto91452
Intäkter4 0183 350
Personalkostnader-4 982-4 958
Övriga kostnader3 1783 613
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar-549-742
Kostnader-2 353-2 087
Resultat före kreditförluster1 6651 263
Kapitalvinster och -förluster från materiella och immateriella tillgångar-21
Förväntade kreditförluster, netto25
Kreditförluster04
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster1 6891 268
Jämförelsestörande poster4 506-1 896
Rörelseresultat6 195-628
K/I-tal0,590,62
Allokerat kapital, miljarder kronor
Räntabilitet efter skatt, %

Kvartal201920182017
MkrQ2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
Räntenetto-85-373-2214125643225896-92-212
Provisionsnetto617528744594531523619402431392
Nettoresultat av finansiella transaktioner16939331836331529162165120558
Övriga intäkter netto4594-1276-649171140135105
Intäkter7476418311 0751 0381 0751 110803593843
Personalkostnader-1 328-1 312-1 075-1 284-1 352-1 271-1 253-1 157-1 307-1 241
Övriga kostnader1 1671 020974780694730857876959920
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar-365-356-141-136-136-135-181-276-145-140
Kostnader-526-647-243-640-795-675-577-556-493-461
Resultat före kreditförluster222-6588435243400533248100382
Kapitalvinster och -förluster från materiella och immateriella tillgångar-2012-2
Förväntade kreditförluster, netto11-2634-15
Kreditförluster112
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster233-8586441277385534250102382
Jämförelsestörande poster4 506-1 896,222
Rörelseresultat233-85864414 783385-1 362250102382
K/I-tal0,701,010,290,600,770,630,520,690,830,55
Allokerat kapital, miljarder kronor
Räntabilitet efter skatt, %