Investment Management

Helår
Mkr201920182017
Räntenetto-37850950
Provisionsnetto2 3922 3931 845
Nettoresultat av finansiella transaktioner1 6051 0261 005
Övriga intäkter netto55491452
Intäkter4 1734 0183 350
Personalkostnader-5 294-4 982-4 958
Övriga kostnader4 4653 1783 613
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar-1 475-549-742
Kostnader-2 304-2 353-2 087
Resultat före kreditförluster1 8691 6651 263
Kapitalvinster och -förluster från materiella och immateriella tillgångar-1-21
Förväntade kreditförluster, netto-2225
Kreditförluster04
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster1 8461 6891 268
Jämförelsestörande poster4 506-1 896
Rörelseresultat1 8466 195-628
K/I-tal0,550,590,62
Allokerat kapital, miljarder kronor
Räntabilitet efter skatt, %

Kvartal2020201920182017
MkrQ1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
Räntenetto-276-1191-85-373-2214125643225896-92-212
Provisionsnetto607659588617528744594531523619402431392
Nettoresultat av finansiella transaktioner-35293610716939331836331529162165120558
Övriga intäkter netto823091074594-1276-649171140135105
Intäkter611 8928937476418311 0751 0381 0751 110803593843
Personalkostnader-1 278-1 355-1 299-1 328-1 312-1 075-1 284-1 352-1 271-1 253-1 157-1 307-1 241
Övriga kostnader1 1501 2121 0661 1671 020974780694730857876959920
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar-379-427-328-365-356-141-136-136-135-181-276-145-140
Kostnader-507-570-561-526-647-243-640-795-675-577-556-493-461
Resultat före kreditförluster-4461 322332222-6588435243400533248100382
Kapitalvinster och -förluster från materiella och immateriella tillgångar-1-2012-2
Förväntade kreditförluster, netto10-9-2211-2634-15
Kreditförluster112
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster-4361 311310233-8586441277385534250102382
Jämförelsestörande poster4 506-1 896,222
Rörelseresultat-4361 311310233-85864414 783385-1 362250102382
K/I-tal0,300,630,701,010,290,600,770,630,520,690,830,55
Allokerat kapital, miljarder kronor
Räntabilitet efter skatt, %