Baltikum

Helår
Mkr2017201620152014
Räntenetto2 3732 1502 0192 227
Provisionsnetto1 3201 1711 1151 066
Nettoresultat av finansiella transaktioner231218241295
Övriga intäkter netto2-1590
Intäkter3 9263 5383 4343 588
Personalkostnader-711-734-713-687
Övriga kostnader-959-948-959-955
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar-77-62-62-70
Kostnader-1 746-1 744-1 734-1 712
Resultat före kreditförluster2 1801 7941 7001 876
Kapitalvinster och -förluster från materiella och immateriella tillgångar-5915
Kreditförluster-7-57-128-217
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster2 1671 7461 5731 664
Jämförelsestörande poster0-68
Rörelseresultat2 1671 6781 5731 664
K/I-tal0,440,490,500,48
Allokerat kapital, miljarder kronor78,3076,447,508,50
Räntabilitet, %24,3619,3218,6017,50

Kvartal2017201620152014
MkrQ4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
Räntenetto640603578552588545508509475516509519549577562539
Provisionsnetto355334325307325298284264292283276264283276261246
Nettoresultat av finansiella transaktioner60565362387551545547538673747375
Övriga intäkter netto0-1-13-530162924-11
Intäkter1 055992956924946921843828828875862869905927895861
Personalkostnader-183-171-179-177-197-177-182-178-183-178-177-175-188-169-170-160
Övriga kostnader-217-250-247-245-231-237-231-249-233-241-244-241-265-232-224-234
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar-34-13-16-13-23-13-13-13-14-16-16-16-18-18-17-17
Kostnader-434-435-442-435-451-427-426-440-430-435-437-432-471-419-411-411
Resultat före kreditförluster621557513489495494417388398440425437434508484450
Kapitalvinster och -förluster från materiella och immateriella tillgångar0-711142215
Kreditförluster-2611-1119-22-1327-49-39-56-429-103-39-4-71
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster595561504508474485446341359384384446336469480379
Jämförelsestörande poster0-68
Rörelseresultat595561504508474485446273359384384446336469480379
K/I-tal0,410,440,460,470,480,460,510,530,520,500,510,500,520,450,460,48
Allokerat kapital, miljarder kronor8,107,907,737,607,747,727,537,587,187,387,508,117,868,438,758,80
Räntabilitet, %26,0025,0022,9323,4121,5522,1120,8412,6817,8018,5018,2019,6015,2019,8019,5015,30