Finansiell statistik, divisioner

Såsom meddelats den 29 januari 2016 har SEB nu fyra divisioner:

  • Stora Företag och Finansiella Institutioner
  • Företag och Privatkunder
  • Baltikum
  • Liv och Investment Management

Stora Företag och Finansiella Institutioner

Divisionen Stora Företag och Finansiella Institutioner täcker verksamheten i före detta Stora Företag och Institutioner samt institutional clients affärsverksamhet från den tidigare divisionen Kapitalförvaltning.

Läs mer:
Stora Företag och Finansiella Institutioner

Företag och Privatkunder

Divisionen Företag och Privatkunder betjänar små och medelstora företag och privatkunder, inklusive Private Banking, i Sverige.

Läs mer:
Företag och Privatkunder

Baltikum

Divisionen Baltikum presenteras utan Real Estate Holding Companies (RHC).

Läs mer:
Baltikum

Liv och Investment Management

Division Liv och Investment Management stöder de kundorienterade divisionerna. Den omfattar Livdivisionen  investment managementverksamheten som var en del av den tidigare divisionen Kapitalförvaltning.

Läs mer:
Liv och Investment Management