Finansiell statistik, divisioner

From 1 January 2019 delades Liv & Investment Management i två fristående divisioner. I enlighet med dessa ändringar har SEB publicerat en omräkning för divisionerna för 2017 och 2018.

Från och med 1 januari 2019 har SEB nu fem divisioner:

  • Stora Företag och Finansiella Institutioner
  • Företag och Privatkunder
  • Baltikum
  • Liv
  • Investment Management

Stora Företag och Finansiella Institutioner

Divisionen Stora Företag och Finansiella Institutioner täcker verksamheten i före detta Stora Företag och Institutioner samt institutional clients affärsverksamhet från den tidigare divisionen Kapitalförvaltning.

Läs mer:
Stora Företag och Finansiella Institutioner

Företag och Privatkunder

Divisionen Företag och Privatkunder betjänar små och medelstora företag och privatkunder, inklusive Private Banking, i Sverige.

Läs mer:
Företag och Privatkunder

Baltikum

Divisionen tillhandahåller banktjänster och rådgivning till 1,8 miljoner privatpersoner och 130 000 små- och medelstora företag i Estland, Lettland och Litauen genom 113 kontor, via onlinetjänster och mobila lösningar. 

Läs mer:
Baltikum

Liv 

Liv betjänar privatkunder, företag och institutioner med ett komplett utbud av försäkringslösningar – huvudsakligen fondförsäkringar och traditionella försäkringar för sparande och finansiell trygghet.

Läs mer:
Liv

Investment Management & koncernfunktioner

Investment Management erbjuder ett komplett utbud av kapitalförvaltnings- och rådgivningstjänster. Enheten hanterar också fondförvaltning och diskretionära mandat för hela SEB.

Investment Management och och koncernfunktioner