Privatkunder

Vi erbjuder rådgivning till cirka fyra miljoner privatkunder i Sverige och de tre baltiska länderna – Estland, Lettland och Litauen – tillsammans med finansiella produkter och tjänster. Vår ambition är att tillhandahålla lösningar för alla finansiella behov.

Strategi

På privatmarknaden är vår strategi att möta kundernas behov av rådgivning och finansiella tjänster utifrån ett helhetsperspektiv. Vi gör det enkelt för våra kunder att hantera ekonomin och planera för framtiden – med särskilt fokus på sparande.

För att leva upp till detta erbjuder banken tjänster och produkter för livets alla skeden liksom rådgivning och expertis inom olika områden och på olika nivåer.

Tillgänglighet är ett nyckelbegrepp i vårt kunderbjudande. Vi tillhandahåller en mängd olika verktyg och mötesplatser som gör det enkelt för kunderna att hantera sin ekonomi. Vi ger också kunderna möjlighet att välja hur och när de vill möta oss – på våra kontor eller genom dygnet runt öppen service via internet, mobil och telefon, där vi betjänar kunderna på 24 olika språk.

Läs mer om vårt erbjudande

Sverige

seb.se

Estland

seb.ee/eng (på engelska)

Lettland

seb.lv/en/private (på engelska)

Litauen

seb.lt/eng (på engelska)