Test av betalfiler

SEB Test Bench är ett testverktyg online som hjälper er att säkerställa korrekt implementering av initieringsmeddelanden för transaktioner enligt SEB:s ISO 20022 Message Implementation Guidelines (MIG).

SEB Test Bench validerar korrektheten i initieringsmeddelanden som laddas upp och producerar motsvarande återrapporteringsmeddelanden enligt SEB:s ISO 20022 MIG. Valideringen inkluderar syntaxkontroll (korrektheten av meddelandestrukturen) och affärsregelkontroller för valda transaktionstyper inom SEB. Efter varje validering skapas automatiskt felbeskrivningar och rekommendationer för att hantera snabb felrättning samt motsvarande betalningsstatusmeddelande enligt ISO 20022 standard. Denna tjänst är avsedd att korta implementationstiden och kostnaderna för våra Filintegrationspartner och kunder som använder SEB:s filbaserade tjänster.

Kundinformation mellan SEB och Filintegrationspartner skickas genom antingen Account report message acmt.014 med motsvarande Acknowledgement message acmt.010 eller via SEB SecureMail.

SEB Teknisk support hjälper till med tester av acmt-meddelanden eftersom dessa inte är tillgängliga för tester via SEB Test Bench.

För åtkomst till Test Bench fyll i Test Bench Application form (word) och skicka ifyllt formulär via e-post till EBS.support@seb.se

Formuläret är ett macrobaserat Windows Word formulär. Om macro inte kan användas enligt policy på er arbetsplats, skriv ut formuläret, fyll i det manuellt och skicka en inskannad kopia via e-post till EBS.support@seb.se