P27 nordisk betalplattform

Modern betalplattform främjar handel och tillväxt

P27 Nordic Payments Platform är en viktig satsning för att skapa en gemensam, modern och framtidssäkrad betalinfrastruktur i Norden.

En harmonisering av de nationella infrastrukturerna och de tjänster som erbjuds underlättar gränsöverskridande betalningar och främjar handel mellan de nordiska länderna. Det blir en stor fördel för både privatpersoner och företag att enkelt kunna utföra realtidsbetalningar över gränserna. De nordiska länderna är starkt exportberoende och den största delen av handeln sker inom Norden. Det gynnar tillväxt och sysselsättning med en kostnadseffektiv, gemensam betalmarknad.

Även för oss som bank finns ett stort behov av att ersätta gammal och fragmenterad infrastruktur, som är komplex och driver kostnader. Vi behöver en modern nordisk betalinfrastruktur, som är enklare att underhålla och gör det enklare att utveckla snabba, säkra, kostnadseffektiva och bekväma betaltjänster anpassade efter kundernas behov.