Integrationslösningar

SEB erbjuder tre filbaserade integrationskanaler för att få tillgång till konton och betalningar inom SEB:s globala erbjudande: Global Corporate Access (GCA, Internetbaserad), Corporate Access over SWIFT (CAoS, SWIFTNet-baserad) och Global Corporate Access over EBICS (GCAoE, Internetbaserad).

GCA och CAoS är väldigt lika gällande de tjänster som erbjuds. Läs mer i dokumentet Integration Services (på engelska). GCAoE är en renodlad Cash Management kanal som riktar sig till kunder som vill använda EBICS kommunikationsstandard. GCAoE har vissa begränsningar jämfört med GCA.

Vår filintegrationslösning, Cloud Integration, är en plug and play tjänst som ger Service Providers, ofta Affärssystemsleverantörer, möjligheten att erbjuda kunderna tillgång till SEB:s finansiella tjänster inom Cash Management. Integrationslösningen riktas till alla företagskunder som vill automatisera sina finansiella processer genom Service Providers som samarbetar med SEB i molnet.