Integrationslösningar

SEB erbjuder tre filbaserade integrationskanaler för att få tillgång till konton och betalningar inom SEB:s globala erbjudande: Global Corporate Access (Internetbaserad), Corporate Access over SWIFT (SWIFTNet-baserad) och Global Corporate Access over EBICS.

Dessa kanaler är väldigt lika gällande de tjänster som erbjuds samt de obligatoriska kraven. Läs mer i dokumentet Integration Services (på engelska).

Vår filintegrationslösning, Cloud Integration, är en plug and play tjänst som ger Service Providers, ofta Affärssystemsleverantörer, möjligheten att erbjuda kunderna tillgång till SEB:s finansiella tjänster inom Cash Management. Integrationslösningen riktas till alla företagskunder som vill automatisera sina finansiella processer genom Service Providers som samarbetar med SEB i molnet.