Befintliga filintegrationer

Följande är de Service Providers och system som i nuläget är integrerade med SEB. Listan kommer att uppdateras löpande.

Aditro Shared Services

Björn Lundén Information

Fortnox

Hogia

Pagero

PE Accounting

Procountor

Visma AutoPay

Visma eEkonomi

Wint

Xledger

Zalaris

Zeth Data

24SevenOffice