Företagskunder

Vi har genom åren arbetat hårt för att bli den bästa banken för små och medelstora företag. Det är därför glädjande att fler och fler företag väljer SEB som sin bank.

Strategi

På marknaden för små och medelstora företag är vår strategi att utveckla och bredda våra erbjudanden genom att dra nytta av vår position som den ledande företagsbanken i Sverige. Nyckeln är att utgå från företagets helhetssituation, inklusive medarbetarnas och ägarnas behov, både i Sverige och i Baltikum.

De mindre företagen betjänas genom lättillgängliga paketprodukter. Därutöver har vår rådgivning och våra tjänster till storföretagen anpassats så att de även möter medelstora företags behov. De senaste åren har vi genom att öka antalet företagsrådgivare och etablera företagscentra i större städer i högre grad kunnat möta kunderna där de verkar lokalt. Tillgängligheten för kunderna prioriteras också genom personlig rådgivning via telefon dygnet runt liksom internettjänster och mobila applikationer.

När det gäller medelstora företag är vårt fokus att förstå företagens utmaningar och behov och samtidigt bygga långsiktiga partnerskap via bland annat rådgivning avseende exempelvis finansiella risker, kapitalstruktur, fusioner och förvärv samt generationsskiften. Inriktningen är att öka kundnöjdheten ytterligare genom förbättrade tjänster och rådgivning, inklusive affärsförslag.

Läs mer om vårt erbjudande 

Sverige

seb.se/foretag 

Estland

seb.ee/eng/business (på engelska)

Lettland

seb.lv/en/corporate (på engelska)

Litauen

seb.lt/eng/business (på engelska)