Framtida generationer - kärnan i vår sponsring

Vi stödjer framtida generationer. Det är den röda tråden i våra sponsringsaktiviteter. Vi väljer samarbeten som lyfter fram SEB:s roll som samhällsaktör i de länder vi verkar – och som främjar det vi genom åren lärt oss är grunden för framgångsrik tillväxt; entreprenörskap, ungdomars förutsättningar samt utbildning och kunskap för morgondagens kunder.

Det är vad SEB:s sponsring handlar om.