Go to search feature Go to content

You need to use a different browser. To be able to use our internet services, you can instead use one of these browsers: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge or Mozilla Firefox.

Read more about recommended browsers

SEB Stiftelsefond Utland höjer hållbarhetsnivån

Från och med den 7 maj höjs hållbarhetsnivån i fonden SEB Stiftelsefond Utland Utd ytterligare. Redan idag följer fonden särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar, vilket innebär att fonden utesluter bolag i vissa branscher.

Förändringen som nu görs innebär att fonden följer fondbolagets högsta nivå av hållbarhet gällande att välja bort bolag som underpresterar inom hållbarhet eller kan uppfattas som oetiska. Det innebär att fonden helt kommer att avstå från att placera i bolag som utvinner kol, gas eller olja.

Fonden placerar globalt och är främst anpassad för stiftelser, föreningar och kunder som har behov av en hög direktavkastning. I fondens informationsbroschyr finns mer uttömmande information om fondens hållbarhetskriterier och där finns även ett separat avsnitt med hållbarhetsinformation.

Fondfakta
Fondnamn: SEB Stiftelsefond Utland
ISIN: SE0000691776