Utdelning

Utdelning för år2014201320122011201020092008200720062005
Utdelning (A och C), kr 4,75 4,00 2,75 1,75 1,50 1,00 0 6,50 6,00 4,75
Utdelning i relation till årets resultat, % 54 59 52 35 48 172 0 33 32 37.8