Utdelning

Utdelning 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Utdelning (A och C), kr 4,00 2,75 1,75 1,50 1,00 0 6,50 6,00 4,75
Utdelning i relation till årets resultat, % 59 52 35 48 172 0 33 32 37.8