Utdelning

Utdelning 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Utdelning (A och C), kr 1,75 1,50 1,00 0 6,50 6,00 4,75
Utdelning i relation till årets resultat, % 35 48 172 0 32,60 32,00 37,80